Team Gouden Griffel

 

Groepsindeling

Groep

Aantal

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1 15 Fransisca Fransisca Fransisca/Atika Fransisca Atika
1/2  27 Atika/Iris Iris  Iris  Iris  Iris
 2B  27  Dalila  Dalila  Dalila  Dalila  Annike
 3  28  Tonny  Tonny  Nelleke  Tonny  Tonny
 4A  20  Esra  nena  Nena/Esra  Nena  Esra
 4B  15  Dylan  Dylan  Dylan  Dylan  Dylan
 5  17  Kirsten  Kirsten  Kirsten  Titia  Titia
 6  22   Nicole  Nicole  Nicole /Pemmy  Pemmy  Pemmy
 7  23   Rutger Rutger   Rutger  Madelon  
 8  27  Suzanne  Suzanne  Suzanne  Suzanne  Susanne

 

 

 

Lokalen

                                        Begane grond:
                                         peutergroep
                                         De Kapoentjes 

                                         Groep 1 en groep 2,ouderkamer 
                                         administratie ruimte.
                                             
                                         1 st verdieping: Directie, IB,
                                         adm ,personeelsruimte, en bibliotheek.
                                          inclusief lees ruimte.
                                          Groep 1
                                          Groep 3 en 4.
                                            
                                          2de verdieping:
                                          groep 4B, 5,  6  7  8

                                          Interne begeleider,
                                          maatschappelijk werkster,
                                          bewegingstherapie,
                                          logopedie .
                                         
 Diëtiste,                                              

                                             
                                            

                       Overige functies en taken

                                         
 
                                        Directeur;
                                        Mevr: 
                                        Mariska Daalhuizen 
                                       

                                        Interne begeleider/ Aandachtfunctionaris
                                        Mevr Amleset Mekonen
 
                                        Mevr, Nicole  Mud

                      


                                         Gymnastiekleerkracht. 
                                         Sander en Juf Jolanda

                                         Medewerker ouderbetrokkenheid.
                                          Juf Martha Wijhe-Ooijen

 

                                         Onderwijs assistenten:
                                          Juf Dalilaj juf Farida 

                                          Facilitair medewerker
                                          Anita Arron van Aalst

                                        
                                           Concierge:
                                           Koos Botbijl

                                           
                                           Schoolmaatschappelijk werkster
                                        

                                            
Leila  Sakkali
                                           
                                         
                                          

                                           

                                     
                                      

                                       
                                          
                                          

                                          
                                          
                                            
                                         
                                     
                                         
                                         
       
                                       
                                    
                                      
                                      
                            

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT